Priser

Vi har en række priseksempler, der giver mulighed for at orientere sig omkring vores basisydelser. Du er altid velkommen til at spørge om priser på ydelser, der ikke er nævnt her.

Priserne på kastration og sterilisation kan variere lidt i forhold til den viste pris, fordi medicinforbruget varierer med dyrets størrelse.

Det er nu muligt at vaccinere meget mere individuelt end tidligere, og derfor varierer prisen på vaccination tilsvarende.

Priser

Boxer hvalp

Hund Inkl. moms
Sterilisation 4595,00
Kastration 2400,00-2525,00
Sundhedsundersøgelse og vaccination (afhængig af vaccinevalg) 644,- til 870,-
Chipning i forbindelse med vaccination 370,00
Gebyr til Dansk Hunderegister 125,00
HD optagelse (Husk rekvisition) 1805,00
HD og AD optagelse (Husk rekvisition) 2115,00
Øjenlysning (Husk rekvisition) 794,00
Aflivning 913,50-963,50
Kremering under 25 kg 316
Kremering over 25 kg 416,00

 

Kat Inkl. moms
Sterilisation 1789,00
Kastration 989,00
Sundhedsundersøgelse og vaccination incl. leucæmi 693,00
Revaccination efter 1 måned, samme ejer 418,00
Øretatovering i forbindelse med anden bedøvelse 294,00
Chipning i forbindelse med anden konsultation 370,00
Gebyr til Dansk Katteregister 125,00
Aflivning af nyfødt killing 47,50
Aflivning 685,00
Kremering 176,00

 

Kaniner og marsvin Inkl. moms
Konsultation 522,50
Vaccination kanin (Myxomatose og RHD) 613,00
Kastration afhængig af vægt 1275,00
Sterilisation 2050,00
Aflivning og kremering af kanin 695,00
Aflivning og kremering af marsvin 350,00

 

Ved alle operationer er der altid minimum én dyrlæge og én sygeplejerske der koncentrerer sig om den bedøvede patient. Det betyder at der er fuld opmærksomhed på både operationen og bedøvelsen.

Øjenlysning, HD samt AD kræver rekvisition som kan købes ved DKK. Rekvisition samt stambog skal medbringes på klinikken. Alle patienter bliver selvfølgelig helbredsundersøgt inden en behandling der kræver bedøvelse. Under operationen får patienten løbende overvåget blodtryk og respiration. Hvis patienten er i risikogruppe vil vi ofte lave en blodundersøgelse forud for behandlingen, for at sikre os at lever og nyrer m.v. fungerer tilfredsstillende.

Priserne er gældende fra 1. juli 2016

Spørg os

Du er altid velkommen til at spørge om priser på ydelser, der ikke er nævnt her.

62 62 17 60

Vi har døgnvagt

Du kan ringe til os 24 timer i døgnet, 365 dage om året.