Priser

Vi har en række priseksempler, der giver mulighed for at orientere sig omkring vores basisydelser. Du er altid velkommen til at spørge om priser på ydelser, der ikke er nævnt her.

Priserne på kastration og sterilisation kan variere lidt i forhold til den viste pris, fordi medicinforbruget varierer med dyrets størrelse.

Det er nu muligt at vaccinere meget mere individuelt end tidligere, og derfor varierer prisen på vaccination tilsvarende.

Priser

Boxer hvalp

 

Hund

Konsultation 630,00
Sterilisation 4645,00
Kastration 2450,00-2545,00
Sundhedsundersøgelse og vaccination (afhængig af vaccinevalg) 684,- til 870,-
Chipning i forbindelse med vaccination 374,00
Gebyr til Dansk Hunderegister 125,00
HD optagelse (Husk rekvisition) 1833,00
HD og AD optagelse (Husk rekvisition) 2148,00
Øjenlysning (Husk rekvisition) 806,00
Aflivning 927,00-977,00
Kremering under 25 kg 331
Kremering over 25 kg 431,00

Kat

Konsultation 630,00
Sterilisation 1809,00
Kastration 999,00
Sundhedsundersøgelse og vaccination incl. leucæmi 701,00
Revaccination efter 1 måned, samme ejer 422,00
Øretatovering i forbindelse med anden bedøvelse 298,00
Chipning i forbindelse med anden konsultation 374,00
Gebyr til Dansk Katteregister 125,00
Aflivning af nyfødt killing 57,00
Aflivning 695,00
Kremering 188,00

 

Kaniner og Marsvin

Konsultation 536,00
Vaccination kanin (Myxomatose og RHD) 687,00
Kastration afhængig af vægt 1290,00
Sterilisation 2070,00
Aflivning og kremering af kanin 706,00
Aflivning og kremering af marsvin 362,00

 

Ved alle operationer er der altid minimum én dyrlæge og én sygeplejerske der koncentrerer sig om den bedøvede patient. Det betyder at der er fuld opmærksomhed på både operationen og bedøvelsen.

Øjenlysning, HD, AD samt OCD kræver rekvisition som kan købes ved DKK. Rekvisition samt stambog skal medbringes på klinikken. Alle patienter bliver selvfølgelig helbredsundersøgt inden en behandling der kræver bedøvelse. Under operationen bliver patienten løbende overvåget med måling af iltmætning, puls, blodtryk, kuldioxidudskillelse, temperatur og respiration. Alle patienter bliver i dag tilbudt en blodundersøgelse forud for behandlingen, for at sikre, at lever og nyrer m.v. fungerer tilfredsstillende.

Priserne er gældende fra 1. feb 2018

Spørg os

Du er altid velkommen til at spørge om priser på ydelser, der ikke er nævnt her.

62 62 17 60

Vi har døgnvagt

Du kan ringe til os 24 timer i døgnet, 365 dage om året.