Vi har en række priseksempler, der giver mulighed for at orientere sig om vores basisydelser. Vi udfører mange andre ydelser, og du er altid velkommen til at spørge om priser, der ikke fremgår her.

Priserne på kastration og sterilisation kan variere lidt (+/- 100 kr) i forhold til den viste pris, fordi medicinforbruget varierer med dyrets størrelse.

Det er nu muligt at vaccinere meget mere individuelt end tidligere, og derfor varierer prisen på vaccination tilsvarende.

Konsultation665,00 kr.
Sundhedsundersøgelse og vaccination (afh. af vaccine)759 – 860 kr.
Chipmærkning ifm anden behandling388 kr.
Registreringsgebyr til Dansk Hunderegister145 kr.
HD-røntgenfotografering (husk rekvisition)1932 kr.
HD- og AD-røntgenfotografering (husk rekvisition)2264 kr.
HD optagelse (Husk rekvisition)1833,00 kr.
Øjenlysning (husk rekvisition)850 kr.
Kastration, afhængig af vægt2600 – 2750 kr.
Sterilisation, afhængig af vægt4900 – 5100 kr.
Aflivning, afhængig af vægt917 – 1022 kr.
Kremering under/over 25 kg351 / 451 kr.

Øjenlysning, røntgenfotografering for HD, AD samt OCD kræver rekvisition som kan købes ved DKK eller anden raceorganisation. Rekvisition samt stambog skal medbringes på klinikken.

Alle patienter bliver selvfølgelig helbredsundersøgt inden en behandling der kræver bedøvelse. Under operationen bliver patienten løbende overvåget med måling af iltmætning, puls, blodtryk, kuldioxidudskillelse, temperatur og respiration. Alle patienter til længerevarende narkose bliver i dag tilbudt en blodundersøgelse forud for behandlingen, for at sikre kendskab til blodprocent samt at lever og nyrer m.v. fungerer tilfredsstillende.

Priserne er gældende fra 26. november 2019

Spørg os

Du er altid velkommen til at spørge om priser på ydelser, der ikke er nævnt her.