Vi har en række priseksempler, der giver mulighed for at orientere sig om vores basisydelser. Vi udfører mange andre ydelser, og du er altid velkommen til at spørge om priser, der ikke fremgår her.

Priserne på kastration og sterilisation kan variere lidt (+/- 100 kr) i forhold til den viste pris, fordi medicinforbruget varierer med dyrets størrelse.

Det er nu muligt at vaccinere meget mere individuelt end tidligere, og derfor varierer prisen på vaccination tilsvarende.

Konsultation855 kr.
Sundhedsundersøgelse og vaccination (afh. af vaccine)924 – 1036 kr.
Chipmærkning ifm anden behandling467 kr.
Registreringsgebyr til Dansk Hunderegister145 kr.
HD-røntgenfotografering (husk rekvisition)2506 kr.
HD- og AD-røntgenfotografering (husk rekvisition)2934 kr.
HD-, AD og OCD-røntgenfotografering (husk rekvisition) 3364 kr.
Øjenlysning (husk rekvisition)1070 kr.
Kastration, afhængig af vægt, pris 20 kg. incl væskebehandling.4125 kr.
Sterilisation, afhængig af vægt, pris 20 kg, incl. væskebehandling.6455 kr.
Aflivning, afhængig af vægt1235 – 1290 kr.
Kremering under 25 kg / over 25 kg / over 50 kg439 / 565 / 938 kr.
Kremering med urne retur, afhængig af vægt2098 – 2593 kr.

Øjenlysning, røntgenfotografering for HD, AD samt OCD kræver rekvisition som kan købes ved DKK eller anden raceorganisation. Rekvisition samt stambog skal medbringes på klinikken.

Alle patienter bliver selvfølgelig helbredsundersøgt inden en behandling der kræver bedøvelse. Under operationen bliver patienten løbende overvåget med måling af iltmætning, puls, blodtryk, kuldioxidudskillelse, temperatur og respiration. Alle patienter til længerevarende narkose bliver i dag tilbudt en blodundersøgelse forud for behandlingen, for at sikre kendskab til blodprocent samt at lever og nyrer m.v. fungerer tilfredsstillende.

Ved sent afbud eller udeblivelse fra aftalt konsultation/operation tilsendes faktura.

Priserne er gældende fra 15. november 2023

Spørg os

Du er altid velkommen til at spørge om priser på ydelser, der ikke er nævnt her.