Vi har en række priseksempler, der giver mulighed for at orientere sig om vores basisydelser. Vi udfører mange andre ydelser, og du er altid velkommen til at spørge om priser, der ikke fremgår her.

Priserne på kastration og sterilisation kan variere lidt (+/- 100 kr) i forhold til den viste pris, fordi medicinforbruget varierer med dyrets størrelse.

Det er nu muligt at vaccinere meget mere individuelt end tidligere, og derfor varierer prisen på vaccination tilsvarende.

Konsultation690 kr.
Sundhedsundersøgelse og vaccination (afh. af vaccine)791 – 925 kr.
Chipmærkning ifm anden behandling399 kr.
Registreringsgebyr til Dansk Hunderegister145 kr.
HD-røntgenfotografering (husk rekvisition)2001 kr.
HD- og AD-røntgenfotografering (husk rekvisition)2352 kr.
HD-, AD og OCD-røntgenfotografering (husk rekvisition) 2691 kr.
Øjenlysning (husk rekvisition)881 kr.
Kastration, afhængig af vægt, pris 20 kg. incl væskebehandling.3210 kr.
Sterilisation, afhængig af vægt, pris 20 kg, incl. væskebehandling.5581 kr.
Aflivning, afhængig af vægt1005-1055 kr.
Kremering under/over 25 kg364 / 468 kr.
Kremering med urne retur, afhængig af vægt, fra1850 kr.

Øjenlysning, røntgenfotografering for HD, AD samt OCD kræver rekvisition som kan købes ved DKK eller anden raceorganisation. Rekvisition samt stambog skal medbringes på klinikken.

Alle patienter bliver selvfølgelig helbredsundersøgt inden en behandling der kræver bedøvelse. Under operationen bliver patienten løbende overvåget med måling af iltmætning, puls, blodtryk, kuldioxidudskillelse, temperatur og respiration. Alle patienter til længerevarende narkose bliver i dag tilbudt en blodundersøgelse forud for behandlingen, for at sikre kendskab til blodprocent samt at lever og nyrer m.v. fungerer tilfredsstillende.

Priserne er gældende fra 30. november 2020

Spørg os

Du er altid velkommen til at spørge om priser på ydelser, der ikke er nævnt her.