På Ringe Dyrehospital arbejder vi samvittighedsfuldt med antibiotika

Antibiotika redder liv for både dyr og mennesker i mange forskellige sammenhænge, og vi skal gerne kunne fortsætte med at bruge det.

Vi har defineret en Anitibiotikapolitik og vi arbejder samvittighedsfuldt med ordination af antibiotika og benytter ”Antibiotikavejledning til familiedyr” udgivet af ”Faggruppe Familiedyr” under ”Den Danske Dyrlægeforening”.

Vi har veldefinerede mål for mindsket brug af antibiotika, bl.a. ifm øregangslidelser hos hunde og katte, og arbejder løbende med optimeret og mindsket anvendelse.

Vi har i mange år udført operative indgreb på raske patienter uden brug af antibiotika før, under og efter operationen.

Vi udfører ofte bakteriologiske dyrkninger, dels for at vide hvilke bakterier det drejer sig om, dels for at klarlægge bakteriernes følsomhed overfor forskellige antibiotika, så vi kan behandle korrekt første gang. Du og dit kæledyr kan derfor blive sendt hjem efter en undersøgelse uden antibiotika, enten fordi vi ikke vurderer det nødvendigt, eller fordi vi skal undersøge nødvendigheden og i givet fald hvilket produkt der vil være korrekt at anvende. Du vil blive informeret så snart undersøgelserne er afsluttet, ofte den følgende dag.

Hygiejnen er en forudsætning

I forlængelse heraf arbejder vi med hygiejne og foretager løbende vurderinger, kontrol og definerer mål, bl.a. for brug af håndsprit og engangshandsker.

Opfyldelse af vores definerede mål bliver opgjort periodevis og løbende ændret i takt med udviklingen.  

Meget af hygiejnearbejdet er ikke direkte synligt for dig som kunde på Dyrehospitalet. Vi har de seneste år løbende forbedret vores desinfektionsprocedurer af operationsinstrumenter, både kemisk og opgraderet vores instrument autoklave til en bedre klasse (B-model). Disse tiltag er foretaget ud fra stigende krav og heldigvis ikke grundet infektionsproblemer.