Vi har en række priseksempler, der giver mulighed for at orientere sig om vores basisydelser. Vi udfører mange andre ydelser, og du er altid velkommen til at spørge om priser, der ikke fremgår her.

Priserne på kastration og sterilisation kan variere lidt (+/- 100 kr) i forhold til den viste pris, fordi medicinforbruget varierer med dyrets størrelse.

Konsultation855 kr.
Sundhedsundersøgelse og vaccination904 kr.
Chipmærkning ifm anden behandling467 kr.
Registreringsgebyr til Det Danske Katteregister145 kr.
Øretatovering ifm anden bedøvelse379 kr.
Kastration1459 kr.
Sterilisation2404 kr.
Aflivning932 kr.
Kremering275 kr.
Kremering med urne retur, fra1626 kr.

Alle patienter bliver selvfølgelig helbredsundersøgt inden en behandling der kræver bedøvelse. Under operationen bliver patienten løbende overvåget med måling af iltmætning, puls, blodtryk, kuldioxidudskillelse, temperatur og respiration. Alle patienter til længerevarende narkose bliver i dag tilbudt en blodundersøgelse forud for behandlingen, for at sikre kendskab til blodprocent samt at lever og nyrer m.v. fungerer tilfredsstillende.

Ved sent afbud eller udeblivelse fra aftalt konsultation/operation tilsendes faktura.

Priserne er gældende fra 15. november 2023

Spørg os

Du er altid velkommen til at spørge om priser på ydelser, der ikke er nævnt her.