Vi har en række priseksempler, der giver mulighed for at orientere sig om vores basisydelser. Vi udfører mange andre ydelser, og du er altid velkommen til at spørge om priser, der ikke fremgår her.

Priserne på kastration og sterilisation kan variere lidt (+/- 100 kr) i forhold til den viste pris, fordi medicinforbruget varierer med dyrets størrelse.

Konsultation690 kr.
Sundhedsundersøgelse og vaccination760 kr.
Chipmærkning ifm anden behandling399 kr.
Registreringsgebyr til Det Danske Katteregister145 kr.
Øretatovering ifm anden bedøvelse323 kr.
Kastration1072 kr.
Sterilisation1964 kr.
Aflivning755 kr.
Kremering204 kr.
Kremering med urne retur1423 kr.

Alle patienter bliver selvfølgelig helbredsundersøgt inden en behandling der kræver bedøvelse. Under operationen bliver patienten løbende overvåget med måling af iltmætning, puls, blodtryk, kuldioxidudskillelse, temperatur og respiration. Alle patienter til længerevarende narkose bliver i dag tilbudt en blodundersøgelse forud for behandlingen, for at sikre kendskab til blodprocent samt at lever og nyrer m.v. fungerer tilfredsstillende.

Priserne er gældende fra 30. november 2020

Spørg os

Du er altid velkommen til at spørge om priser på ydelser, der ikke er nævnt her.