Vi har en række priseksempler, der giver mulighed for at orientere sig om vores basisydelser. Vi udfører mange andre ydelser, og du er altid velkommen til at spørge om priser, der ikke fremgår her.

Priserne på kastration og sterilisation kan variere lidt (+/- 100 kr) i forhold til den viste pris, fordi medicinforbruget varierer med dyrets størrelse.

Konsultation795 kr.
Sundhedsundersøgelse og vaccination819 kr.
Chipmærkning ifm anden behandling442 kr.
Registreringsgebyr til Det Danske Katteregister145 kr.
Øretatovering ifm anden bedøvelse353 kr.
Kastration1242 kr.
Sterilisation2239 kr.
Aflivning873 kr.
Kremering255 kr.
Kremering med urne retur, fra1511 kr.

Alle patienter bliver selvfølgelig helbredsundersøgt inden en behandling der kræver bedøvelse. Under operationen bliver patienten løbende overvåget med måling af iltmætning, puls, blodtryk, kuldioxidudskillelse, temperatur og respiration. Alle patienter til længerevarende narkose bliver i dag tilbudt en blodundersøgelse forud for behandlingen, for at sikre kendskab til blodprocent samt at lever og nyrer m.v. fungerer tilfredsstillende.

Ved sent afbud eller udeblivelse fra aftalt konsultation/operation tilsendes faktura.

Priserne er gældende fra 31. oktober 2022

Spørg os

Du er altid velkommen til at spørge om priser på ydelser, der ikke er nævnt her.