Vi har en række priseksempler, der giver mulighed for at orientere sig om vores basisydelser. Vi udfører mange andre ydelser, og du er altid velkommen til at spørge om priser, der ikke fremgår her.

Priserne på kastration og sterilisation kan variere lidt (+/- 50 kr) i forhold til den viste pris, fordi medicinforbruget varierer med dyrets størrelse.

Konsultation655 kr.
Vaccination kanin Nobivac Myxo/RHD740 kr.
Vaccination kanin Eravac RHD-2655 kr.
Kastration, afhængig af vægt, ca.1351 kr.
Sterilisation2187 kr.
Aflivning kanin756 kr.
Kremering kanin198 kr.
Aflivning marsvin718 kr.
Kremering marsvin82,5 kr.