Vi har en række priseksempler, der giver mulighed for at orientere sig om vores basisydelser. Vi udfører mange andre ydelser, og du er altid velkommen til at spørge om priser, der ikke fremgår her.

Priserne på kastration og sterilisation kan variere lidt (+/- 50 kr) i forhold til den viste pris, fordi medicinforbruget varierer med dyrets størrelse.

Konsultation795 kr.
Vaccination kanin Nobivac Myxo/RHD956 kr.
Kastration, afhængig af vægt, ca. 1601 kr.
Sterilisation, afhængig af vægt, ca. 2645 kr.
Aflivning kanin 903 kr.
Kremering kanin 255 kr.
Aflivning marsvin / lille gnaver 885 kr.
Kremering marsvin / lille gnaver 255 kr.
Kremering med urne retur, fra1188 kr.

Spørg os

Du er altid velkommen til at spørge om priser på ydelser, der ikke er nævnt her.

Ved sent afbud eller udeblivelse fra aftalt konsultation/operation tilsendes faktura.

Priserne er gældende fra 31. oktober 2022