Vi har en række priseksempler, der giver mulighed for at orientere sig om vores basisydelser. Vi udfører mange andre ydelser, og du er altid velkommen til at spørge om priser, der ikke fremgår her.

Priserne på kastration og sterilisation kan variere lidt (+/- 50 kr) i forhold til den viste pris, fordi medicinforbruget varierer med dyrets størrelse.

Konsultation745 kr.
Vaccination kanin Nobivac Myxo/RHD914 kr.
Kastration, afhængig af vægt, ca. 1520 kr.
Sterilisation, afhængig af vægt, ca. 2450 kr.
Aflivning kanin 843 kr.
Kremering kanin 211 kr.
Aflivning marsvin / lille gnaver 804 kr.
Kremering marsvin / lille gnaver 93 kr.
Kremering med urne retur, fra1063 kr.

Spørg os

Du er altid velkommen til at spørge om priser på ydelser, der ikke er nævnt her.

Ved udeblivelse fra aftalt konsultation/operation tilsendes faktura.

Priserne er gældende fra 30. november 2021