Vi har en række priseksempler, der giver mulighed for at orientere sig om vores basisydelser. Vi udfører mange andre ydelser, og du er altid velkommen til at spørge om priser, der ikke fremgår her.

Priserne på kastration og sterilisation kan variere lidt (+/- 50 kr) i forhold til den viste pris, fordi medicinforbruget varierer med dyrets størrelse.

Konsultation690 kr.
Vaccination kanin Nobivac Myxo/RHD906 kr.
Kastration, afhængig af vægt, ca. 1445 kr.
Sterilisation, afhængig af vægt, ca. 2450 kr.
Aflivning kanin 781 kr.
Kremering kanin 204 kr.
Aflivning marsvin 743 kr.
Kremering marsvin 89 kr.
Kremering med urne retur, afhængig af vægt, fra1063 kr.