Vi har en række priseksempler, der giver mulighed for at orientere sig om vores basisydelser. Vi udfører mange andre ydelser, og du er altid velkommen til at spørge om priser, der ikke fremgår her.

Priserne på kastration og sterilisation kan variere lidt (+/- 50 kr) i forhold til den viste pris, fordi medicinforbruget varierer med dyrets størrelse.

Konsultation855 kr.
Vaccination kanin Nobivac Myxo/RHD1041 kr.
Kastration, afhængig af vægt, ca. 1811 kr.
Sterilisation, afhængig af vægt, ca. 2870 kr.
Aflivning kanin 971 kr.
Kremering kanin 275 kr.
Aflivning marsvin / lille gnaver 926 kr.
Kremering marsvin / lille gnaver 275 kr.
Kremering med urne retur, afh af vægt1278-1626 kr.

Spørg os

Du er altid velkommen til at spørge om priser på ydelser, der ikke er nævnt her.

Ved sent afbud eller udeblivelse fra aftalt konsultation/operation tilsendes faktura.

Priserne er gældende fra 15. november 2023